Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik İş İmkanları

Tıbbi  Dökümantasyon  bölümü iş bulma olasılığı oldukça  yüksek bölümlerden birisidir, özellikle  kpss alımlarında kpss  tıbbi dökümantasyon taban puanlarıoldukça düşük olmakta bu da okulu bitirer bitirmez iş bulma olasılığını oldukça artırmaktadır, bunun yanında çeşitli özel hastane ve benzeri kurumlar  da da  iş bulma imkanı oldukça yüksektir. tıbbi dökümantasyon  bölümü YGS- 3 puan türüyle öğrenci almaktadır. Eğitim  Süresi  2 Yıldır.

GÖREVLER

– Çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunar,
– Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyar,


– Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar,
– Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir,
– Tıbbi raporları yazar,
– Hastane arşivini baştan kurup düzenleyebilir.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

– Kağıt, kalem gibi büro malzemeleri,
– Bilgisayar, daktilo, dikte cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olmak isteyenlerin;
– Normalin üzerinde genel yeteneğe sahip,
– El ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Dikkatli, düzenli
– Kurallara uyan, sorumluluk sahibi,
– Kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan,
– Sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter hastanelerde hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı kalabalık ama temiz ve gürültüsüzdür. Hasta yatırma veya taburcu etme işlemleri ile ilgili birimlerde çalışan sekreterler isteklerini ifade edemeyen veya isteklerinin hemen yapılmasını isteyen hasta sahipleri veya yakınlarına durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşabilirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

– Üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri, sağlık ocakları, özel hastane ve kliniklerde, özel muayenehane hekimliklerinde, tıbbi yazılım (tıbbi dergi, bülten, abstrak vb.) şirketlerinde, medikal malzemenin satış ve tanıtım işlerinde, ambulans şirketlerinde görev alabilirler.
– Halen kadro sorunu olmakla birlikte, sağlık alanında bu konuda yetişmiş elamanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Kadro sorununun da gelecekte çözüleceği ümit edilmektedir. Ayrıca sayıları gittikçe artan özel hastanelerde de iş bulma şansı artmaktadır.
– Hastanelerde tıbbi kayıtları, defterleri tutanların doktorlar ve özellikle hemşireler oldukları göz önüne alındığında, bu görevi yapacak tıbbi dokümantasyoncu ve sekreterlerin yetişmeleri halinde yüzbinlerce elemana ihtiyaç olacağı ortadadır.
– Uluslararası düzeye açılan Türk Tıp Sisteminde yabancı dil bilen, hastalıkları ve ameliyatları uluslararası Koel Sistemi olan ICD – IO (ICD = International Clasification Of Disiaces) sistemi ile kodlayabilen, tıp diline hakim, anatomi, bilgisayar bilgileri ile donatılmış sekreterlere duyulan ihtiyaç çok fazladır.
– Özel sağlık kuruluşlarında sekreter, arşivist, istatistik memuru olarak çalışabildikleri gibi ilaç tanıtım firmalarında da görev yapabilirler.
– Çok iyi bilgisayar bilgisi ile donatılmış olmaları ve on parmak daktilo bilmeleri tıbbi yazılım büroları tarafından çok aranan eleman olmalarını sağlamaktadır.
– Özel muayanehane hekimlerinin hasta randevu işlerini takip etmekte, doktorların bilimsel çalışmalarında yardımcı olmaktadırlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” bölümü ve Sağlık Meslek Liselerinin “Tıbbi Sekreterlik” bölümlerinde verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek liselerinin; Tıbbi Sekreterlik,Tıp Sekreterliği bölümlerinden mezun olanlar “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sözel (SÖZ)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin Süresi 2 yıldır.
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik programının;
1. yılında: Psikoloji, Biyoistatistik, Bilgisayar, Anatomi, Fizyoloji, Mikrobiyoloji, Farmakoloji, Histopataloji, Tıbbi Terminoloji, Daktilografi, Hastalık Bilgisi, Stenografi, Halk Sağlığı ve Tıbbi Deontoloji, İlk Yardım,

2. Yılında: Tıbbi Dokümantasyon ve Arşiv Bilgisi, Daktilografi, Araştırma Teknikleri, Stenografi, Halkla İlişkiler, Tıp Kütüphaneciliği, Sağlık Yönetimi, Büro Teknikleri ve Yönetimi gibi meslek dersleri ile 1. ve 2. sınıflarda Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili,Yabancı Dil, Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi gibi kültür dersleri okutulur. Programda eğitim teorik ve pratik olarak verilmektedir. Özellikle Bilgisayar ve Daktilografi dersleri uygulamalı yapılmaktadır.
Ayrıca yaz tatillerinde 6′şar haftadan toplam 12 hafta hastane ve sağlık kuruluşlarında staj yapılmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

“Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programını bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları taktirde

– Büro Yönetimi Öğretmenliği,
– Sağlık Kurumları İşletmeciliği

lisans programına dikey geçiş yapabilirler.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünden mezun olanlar hastane ve benzer kuruluşlarda idari memur olarak göreve başlarlar. Mesleki başarı ve deneyimlerine göre de büro şefliğine (İdari ve Teknik İşler, Kütüphane ve Dokümantasyon işleri vb.) yükselebilirler.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Eğitim süresince, hastanelerin döner sermaye, vakıf gibi kuruluşları ile özel sağlık kuruluşlarında gece ve hafta sonu çalışmalarına katılmak suretiyle ek bir gelir elde edebilirler. Ayrıca, mezuniyet sonrası ödemek koşuluyla Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan “Öğrenim ve Harç Kredisi” alınabilir.

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olarak Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler bünyesinde bir kadro bulunmamaktadır. Bu nedenle mezunların hastane ve sağlık kuruluşlarında çalışabilmeleri için yapılacak Devlet memurluğu sınavına girerek başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavda başarılı olmaları halinde, memur veya daktilograf kadrolarında l0. derecenin 2. kademesinden göreve başlarlar. Devlet Memurları Yasasına göre göreve başladığı yıl (ortalama asgari ücretin 2 katı düzeyinde maaş + yan ödemeler + döner sermayeden pay alırlar) l0. derece memur maaşından ücret alırlar. Son zamanlarda sağlık teknikeri kadrosuna atananlar da vardır.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl Müdürlükleri

İşte Tıbbi  Dökümantasyon Ve Sekreterlik Taban Puanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü taban puanları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2010-2011 Yılı Taban Puanlar
Merkezi Yerleştirme ile Öğrenci Alan Önlisans Programıdır.
Üniversite Fakülte / Yüksekokul Bölüm Puan Türü Taban Puanı Tavan Puanı Kont. Giren Yerleştirme Öncelikleri

  bu nedir?

İnönü Üniversitesi (Malatya) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 445.519 445.519 30 30
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 409.868 417.422 30 30
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 406.858 421.621 40 40
Aksaray Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 403.427 404.766 30 30
Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 392.874 419.977 40 40
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 389.315 420.624 30 30
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) Van Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 387.253 417.161 50 50
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 386.217 418.297 40 40
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 382.761 421.815 50 50
Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 381.852 420.371 40 40
Siirt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 379.702 415.096 40 40
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 378.717 399.284 30 30
Erzincan Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 377.172 421.673 30 30
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 373.719 450.122 50 50
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 369.380 420.901 60 60
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 368.418 386.712 30 30
Iğdır Üniversitesi Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 368.307 393.929 30 30
Ardahan Üniversitesi Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 362.520 416.732 30 30
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 361.566 268.748 20 20 2010,2,İ,92
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Narman Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 357.590 418.439 60 60
Trakya Üniversitesi (Edirne) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 347.180 100.000 35 35 2010,2,D,91
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 345.478 415.592 30 30 2010,2,D,92
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 338.533 476.624 46 46 2010,2,D,92
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 330.513 366.437 50 50 2010,2,D,92
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 321.030 360.317 20 20 2010,2,İ,92
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 312.573 304.662 20 20 2010,2,D,91
Muğla Üniversitesi Muğla Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 306.168 269.538 20 20 2010,2,D,92
Gazi Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 293.492 404.921 30 30 2010,2,İ,93
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 277.418 445.982 40 40 2010,2,D,92
Uludağ Üniversitesi (Bursa) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 273.973 446.806 30 30 2010,2,İ,92
İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 273.863 461.709 30 30 2010,2,İ,90
Ege Üniversitesi (İzmir) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 263.327 441.099 30 30 2010,2,İ,92
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 254.039 227.282 25 25 2010,2,D,92
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 251.728 352.635 30 30
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 241.590 500.000 45 45 2010,2,D,92
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 237.265 280.349 25 25 2001,2,D,83
Mersin Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 233.713 500.000 30 30 2010,2,D,92
Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 230.168 500.000 40 40 2010,2,D,91
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 227.417 246.747 30 30 2010,2,İ,91
Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) Manisa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 222.601 373.372 30 30 2010,2,İ,92
Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 220.078 424.581 40 40 2010,2,D,91
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 219.488 273.463 20 20 2010,2,İ,91
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 215.315 310.786 40 7
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 210.917 461.557 30 30 2009,2,D,91
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 204.480 325.361 20 20
Çukurova Üniversitesi (Adana) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 200.801 449.746 50 50 2010,2,İ,92
Fatih Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 196.447 370.242 35 35
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 196.102 291.261 40 40 2010,2,D,92
Namık Kemal Üniversitesi (Tekirdağ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 186.590 291.380 35 35 2010,2,D,92
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 183.175 306.858 52 8
Sakarya Üniversitesi Sakarya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 177.695 453.676 40 40 2010,2,İ,92
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 174.828 500.000 40 40 2010,2,D,91
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 167.121 238.912 30 7
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 165.679 324.750 24 18
Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 155.376 481.466 30 30 2010,2,İ,92
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik YGS-3 100.000 438.688 30 30 2010,2,D,91
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 15
Fatih Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 265.037 348.678 10 10
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 191.745 279.657 20 9
Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%25 Burslu) YGS-3 170.367 345.851 36 27
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) YGS-3 242.777 349.325 24 24
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 Burslu) YGS-3 199.305 259.548 5 3
Gazi Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 389.774 407.425 30 30
Çukurova Üniversitesi (Adana) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 376.456 425.960 50 50
Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 369.131 412.709 40 40
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 368.894 401.358 40 40
Batman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 368.790 426.635 40 40
Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 364.933 410.033 40 40
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 364.409 403.655 50 50
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 361.298 392.681 30 30
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 360.389 403.447 46 46
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 359.462 399.441 45 45
Niğde Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 357.566 398.997 50 50
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 357.238 379.052 30 30
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Erbaa Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 351.201 371.875 50 50
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) Turhal Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 349.871 369.690 60 60
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) YGS-3 219.098 219.098 12 1
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%25 Burslu) YGS-3 189.195 189.195 10 1
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (%50 Burslu) YGS-3 283.550 333.437 5 5
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) (Tam Burslu) YGS-3 321.542 356.759 3 3
Acıbadem Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 369.808 425.507 5 5
Fatih Üniversitesi (İstanbul) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 357.838 402.756 5 5
Doğu Akdeniz Üniversitesi (KKTC-Gazimağusa) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 352.289 356.924 2 2
İstanbul Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 342.283 355.057 3 3
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 338.747 349.279 3 3
Okan Üniversitesi (İstanbul) Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 329.040 376.527 8 8
Gelişim Eğitim, Kültür, Sağlık Ve Sosyal Hizmet Vakfı (İstanbul) İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 322.633 376.131 12 12
Başkent Üniversitesi (Ankara) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Tam Burslu) YGS-3 228.280 319.355 4 4 2001,2,D,82
Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) YGS-3 337.457 426.047 150 150
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Uzaktan Eğitim) YGS-3 312.8

Tıbbi Dökümantasyon Ve Sekreterlik İş İmkanları Konusuna 1 Yorum Yapıldı
  1. tıbbi sekreter diyor ki:

    tıbbi dokümantasyon diye bir bölüm mü kaldı. kpss den 85 üstü alırsan atamanı garantilersin aşağısı maalesef atanamıyor.. mezun çok atamalar desen yok. bence bu bölümü düşünenlerin hemen unutup farklı bölümlere yönelmesi gerek diplomanız varsa özelde bile iş bulamıyorsunuz. belediyeler tarafından verilen bilgisayar sertifikası alacağınız diplomadan daha çok değer görüyor..

Sayfa başına git