LYS Biyoloji Test Ortalama Başarısı Düşüyor

LYS Biyoloji Test Ortalama Başarısı Düşüyor

 Biyoloji, diğer LYS derslerine oranla ezber yapma oranı daha fazla olan bir derstir. Dilinin Latince olması da ezberlemenin zorlaşmasında büyük bir etkendir. Tüm Dünya’da kabul gören bilim dili Latince olduğu için Biyolojinin tüm içeriği, tüm çalışılacak konularda ki asıl öğeler Latincedir. Bu nedenle Biyoloji çalışacak öğrencinin öğrendiklerini ezberden çok anlaması çok önemlidir. Fakat bizim eğitim sistemimizde öğrenciye öğretmekten çok ezber taktiği benimsetilmek istenmektedir. Sınavda ise yorum gerektiren sorular karşımıza çıkmasından dolayı bütün bilgileri ezberlemiş olan öğrenci soruya kendi yorumunu katamamaktadır bu nedenle de genel ortalamaya bakıldığı zaman düşük olacaktır.

Türkiye’de diğer fen derslerine ve özellikle matematik dersine daha fazla önem verildiği için Biyoloji hep ikinci hatta üçüncü planda kalmaktadır. Çok da üzerine düşülmediği için haliyle sınav anında ezberlenen bilgiler anlayarak çalışılmadığından soruyu çözmeye yeterli olmamaktadır. Öğrencilerin omuzlarında ilkokuldan itibaren kaldırabileceklerinden çok fazla yük olması eğitim sistemimizde yer alan en büyük yanlışlardan biridir. İlkokul çağında bile günde 15 sayfa ödev verilmektedir. Bu ödevlerden sıkılarak büyüyen çocuklar bir türlü dersleri gerçek anlamda sevmemektedir. Çoğu okulumuz biyoloji derslerini uygulamalı olarak gösterecek laboratuvara sahip değildir. Bu nedenle öğrencinin öğrendiği bilgiler havada kalmaktadır. Bu tarz uygulama derslerinde öğrencinin anlatılmak isteneni görmesi, ona dokunması önemlidir. Öğrencilerin ortalamasının düşmesi tamamen eğitim sistemimizin ezberci yapısından kaynaklanan bir olaydır.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git