KPSS’de Cinsiyet Ayrımcılığı Söz Konusu Mu?

KPSS’de Cinsiyet Ayrımcılığı Söz Konusu Mu?
Bir çok kişi tarafından merak edilen konulardan bir tanesi de KPSS’de cinsiyet ayrımcılığı olup olmadığıdır. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10’uncu maddesinde; “…Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz…” ve 70’inci maddesinde; “Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden başka hiçbir ayırım gözetilemez.” hükmü yer almaktadır.

Bu maddeden de yola çıkarak “Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi” konulu 2004/7 sayılı Başbakanlık Genelgesinde; “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının personel alımına ilişkin ilanlarında hizmet gerekleri dışına çıkıldığı izlenimini oluşturacak şekilde “erkek olmak” şartına yer verildiği görülmektedir. Bu maddenin yer verilmesinden dolayı akıllara eşitlik kavramının bozulduğu gelmektedir.

Bu durum bir çok kişi tarafından olumsuz olarak eleştirilse de uygulanmaya devam ediyor. Personel alımında ki bu hizmet gerekleri dışında yapılan cinsiyet ayrımı Anayasamıza ve taraf  olduğumuz uluslararası sözleşmeler yer alan kadın-erkek eşitliği kavramınına ters düşmektedir.

Bunun dışında Yine Ülkemizin taraf olduğu, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her türlü Ayırımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesinin (CEDAW) 2’inci maddesinde; “Herhangi bir kişi veya kuruluşun kadınlara karşı ayırım yapma girişimini önlemek ve kadınlara karşı ayırımcılık oluşturan mevcut yasa, yönetmelik, adet ve uygulamaları değiştirmek veya feshetmek için yasal düzenlemeler de dahil gerekli bütün önlemler alınacaktır.” ve sözleşmenin 11 inci maddesine; “Taraf devletler, kadın ve erkek eşitliği temelinde istihdam konularında kadına karşı ayırımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik bütün uygun önlemleri alacaklardır.” ifadeleri yer almaktadır.

 


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git