İngilizce Deyimlerin Kullanımı

Dünya dili olarak nitelendirebileceğimiz ingilizceyi akıcı bir şekilde konuşabilmenin gerek sosyal yaşantımızda gerekse iş hayatımızda bize faydalar sağlayacağı kesindir. Bu konuda gerekli çalışmaların yapılarak öğrenme yollarının keşfi kişinin tercihine kalmıştır. Bazıları dinleyerek ve aktif olarak konuşarak öğrenmeyi seçerken, bazıları gramer üzerinden giderek ingilizceyi öğrenmeye çalışır. Uzmanlar esas olan öğrenme şeklinin hem gramere hakim olmak hem de dinleyerek konuşmadan geçtiğini belirtmektedir. Bu durumda yapılacak en iyi hamle, öğrenilen dili bir bütün olarak kabul edip, her çeşit cümle kalıplarını hafızamıza kazıyıp kullanmamızdan geçmektedir. Öğrenme yolu ne olursa olsun bir dilin bir insan demek olduğu ve bize yeni kapıları açacağı önemli bir husustur, unutulmamalıdır. Dil, tek başına öğrenilebileceği gibi bir kursa giderek de öğrenilebilir. Çevremizde çok sayıda bulunan ingilizce kursları kişilerin seçimlerine uygun program içerikleriyle var olan bilginin de üzerine koyarak öğrenim sağlarlar. İngilizceyi ezberlemek değil yaşayarak öğrenmek yarar sağlayacaktır. İngiliz kültürünü benimsemeye çalışmak ve sadece kelime ve cümle bilgisiyle sınırlı kalmayıp, günlük hayatta kullanılan atasözleri ve deyimleri de öğrenmek ve kullanmak öğrendiğimiz dili pekiştirecektir. Bu konuda İngilizce deyimler konusu incelenebilir. Öğretici ve bir o kadar eğlenceli olan deyimlerle tanışmak ve onları günlük yaşamda kullanmak ingilizceyi öğrenmeyi zorunluluktan çıkararak, keyifli bir duruma çevirecektir.

ingilizceDeyimler, birden fazla kelimeden oluşan, gerçek anlamından uzaklaşmış abartılı anlatımı olan söz dizileridir. Mecaz anlamlı olan bu söz grupları, kelime değişimi olmaksızın kullanılırlar. Başka kelimeyle değişim yapıldığında anlamları aynı bile olsa deyim özelliğini kaybederler. Türkçede sayıları az da olsa gerçek anlamıyla kullanılan deyimlerin olduğu unutulmamalıdır. İngilizce dilinde de deyimlerin kullanım alanı oldukça geniştir. İngilizceyi çok iyi konuşmak ya da yazı dilinde kullanmak için ingilizce deyimlere hakim olmak gerekmektedir. Idıoms olarak ifade edilen ingilizce deyimler, dilimizde olduğu gibi birden fazla kelimeden oluşur ve fiil – edat ya da fiil – zarf birliktelikleri görülür. Örneğin “she spilled the beans. (She revealed a secret) deyiminin Türkçe karşılığı O fasülyeleri döktü (O, sırları açıkladı.) dür. “A piee of cake” (Çocuk oyuncağı, çok kolay) ya da long story short (uzun lafın kısası) başka bir örnek olarak verilebilir. Deyimlerin sayısını arttırmak mümkündür. İngilizce kurslarında sıklıkla kullanılan deyimlerin bir listesi öğrencilere sunulmaktadır.

Bir dili öğrenmenin en kolay yollarından biri deyimleri öğrenmektir. Zorunlu olması deyimlerin eğlenceli olmayacağı anlamına gelmez. Deyimleri öğrenmeden konuşmaya çalışmak, sizi zor duruma bile sokabilir. İngilizcede çok kısa ya da çok uzun yapılarda deyimler bulunmaktadır. Cat got someone’s tongue (Dilini mi yuttun?), To catch someone red handed (birini suç üstünde yakalamak), as a matter of course (Doğal olarak), too many irons in the fire (çok meşgul olmak) sıklıkla kullanılan deyimler arasındadır. İngilizce Kursunda, ders ortamında bulunan kişilerle konuşarak dili pekiştirebilmek mümkündür. Deyimlerin karşılıklı olarak kullanımı hem eğlendirici hem de öğretici olacaktır. Yanlış telaffuzların ya da yalnış kullanımların kurs öğreticisi tarafından anında düzeltilmesi de yarar sağlar. Öğrencilerin öğrenme önceliklerinin belirlenmesi ve vizyonlarına uygun öğretim biçimlerinin geliştirilmesi ingilizce kurslarının başlıca görevlerindedir. Bu bağlamda ingilizce dilini öğretmek sorun olmaktan çıkmaktadır. Günümüzde 750.000’e yaklaşan kelime sayısıyla, sözcük üretimi ve fiil çekiminin kolaylığı noktalarından bakıldığında ingilizcenin daha da gelişeceği ve ortak dil olması konusunda liderliğini sürdürmesi beklenmektedir. Dilbilgisi yapısının karmaşık olmaması ve pratik olması sebebiyle tercih edilen dil olma hususunda da iddiasını sürdürmeye devam edecektir.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git