HDP Milletvekilli Pervin Buldan’dan KPSS Mağdurları İçin Kanun Teklifi

2014 KPSS sınavına giren yaklaşık 3.5 Milyon Memur adayı Merkezi atamalarda bekledikleri kadro sayının çok çok altında personel alımıyla karşılaştılar ve adeta şok oldular. 3.5 Milyon Memur Adayına 2014/2 Kasım atamasında 3800’e yakın bir kadro verilirken 2015/1 Haziran atamasında ise büyük beklentilere rağmen 3.5 Milyon Memur adayına verilen kadro sayısı 5067 gibi komik bir rakamla sınırlı kalmıştı.
kpss-magdur

Durum böyle olunca KPSS Mağdurları Sosyal medya’da bir araya gelerek seslerini yetkili isimlere duyurmaya çalıştılar ve zaman zaman başarılıda oluyorlar. Geçtiğimiz Günlerde CHP Milletvekilli Hüsnü Bozkurt KPSS Mağdurları için Kanun Teklifi vermişti. Bu girişimden sonra HDP Milletvekilli Pervin Buldan’da KPSS Mağdurları için hazırladığı Kanun Teklifini TBMM’ye sundu.

İşte O Kanun Teklifi

GEREKÇE:
Günümüzde KPSS’ye girmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarına memur ve işçi statüsünde atanmak
isteyen adayların sorunları giderek artmıştır. 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavı’na lisans, ,önlisans ve lise düzeyinden yaklaşık 3,5 milyon aday girmiştir. Sınavdan sonra
yapılan ilk atama olan 2014/1 atamasında toplamda 5067 kadro verildiği,, daha sonrasında
2015/1 ataması olan Haziran atamasında da toplam 13213 kadro verildiği açıklanmıştır. Buna
rağmen kadrolar incelendiğinde açıklanan kadroların 9360 adetinin Sağlık Hizmetleri ve
Yardımcı Sağlık Hizmetlerine ayrıldığı, kalan 3853 adet kadronun ise lisans,önlisans ve lise
düzeyinde adaylara verildiği görülmüştür.

Bununla beraber istisnai memurluk ve birçok kurumun merkezi atamadan çıkarılması sonucu
açıktan atamaların yaygınlaşması, KPSS adaylarının mağduriyetini katlamıştır. Açıktan atama
usulünün en sorunlu yanı ise yıllarca emek verip çalışarak KPSS’den yüksek puan alan adayların
yerine, ucu açık hatta kimi zaman kişisel soruların dahi sorulabildiği ve alım kıstaslarının muğlak
ve şaibelere çok açık olduğu bilinen mülakat sisteminde başarılı olan adayların atanmasının
yapılmasıdır.

Bu nedenlerle sözkonusu memur adayları öncelikle KPSS sınavında sıralamada ilk 1000 kişinin
içinde olup da, atanamama korkusu yaşamamak; sadece belli meslek gruplarının değil, tüm
meslek gruplarının emeğinin karşılığının alınmasını sağlamak; mülakat ve neredeyse kişiye özel
ilan şeklindeki alımlardaki haksızlıkların giderilmesi için eşit şartlarda girilen KPSS sınavının
sonucuna göre yapılan atamalarda eşit haklara sahip olabilmek için Merkezi Atama
istemektedirler. Bu talepler, herşeyden önce sosyal ve ekonomik haklar olarak Anayasa
tarafından tanınan haklı taleplerdir ve kısaca bahsettiğimiz mağduriyetlerin giderilmesi
gerekmektedir.

Bu nedenlerle bu kanun teklifi ile, KPSS Kasım 2015 atamalarında KPSS mağdurlarına 50 bin
kişilik kadro açılması öngörülmektedir.

Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Devlet Memurları

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi;
Madde 1‐ 13/12/1983 tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 20‐ Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve
mahalli idarelerde istihdam edilmek üzere teknik hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfından
dokuzuncu ve onuncu derecede 50.000 adet memur kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları,
hizmet sınıfı ve derece değişikliği yapmak suretiyle idarelerden uygun görülenlere tahsis
etmeye Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Madde 2‐ 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde
eklenmiştir.
“Geçici Madde 42‐ 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi kapsamında
ihdas edilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim
Bütçesi Kanununun sınırlamalarına tabi olmaksızın 31/12/15 tarihine kadar doldurulur.”

Madde 3‐ Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4‐ Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git