CHP Milletvekilli Hüsnü Bozkurt KPSS Mağdurları’na 20 Bin Kadro İçin Teklif Verdi

2014 KPSS sınavına önlisans, lisa ve ortaöğretim olmak üzere toplamda 3.5 Milyon’un üzerinde aday girdi. Fakat bu adaylara Merkezi atamalarda verilen kadro sayısı oldukça yetersiz kalmaktadır.

Örneğin 2014/2 Kasım atamalarında 3.5 Milyon KPSS adayına 3500 gibi bir kadro verilirken bu sayı 2015/1 Haziran atamalarında da değişmedi ve 3.5 Milyon adaya yine 5070 gibi oldukça yetersiz bir kadro verildi. Merkezi atamaalarda verilen kadroların azalmasında özellikle birçok kurumun Açıktan atama yapmasının etkisi büyük. Özellikle İİBF mezunları Merkezi atamalarda oldukça mağdur edilmektedir. 2014 KPSS Lisans sınavına giren 1.118.000 Adayın nerdeyse yarısı yaklaşık 400 Bin’i İİBF mezunu olmasına rağmen. İİBF mezunlarına merkezi atamalarda verilen kadrı sayısı 200-500 arasında kalmaktadır. 2014/2 Kasım atamasında 400 Bin İİBF mezununa verilen kadro sayısı sadece 199 idi.

Durum böyle olunca KPSS mağdurları Sosyal Medya’dan örgütlenerek seslerini yetkililere duyurmaya çalıştılar. Bu Çığlıklara CHP Milletvekilli Hüsnü Bozkurt sessiz kalmadı.

Bozkurt’tan Kasım atamalarında 20 bin kadro için Kanun Teklifi…

Geçtiğimiz haftalarda sayıları 3,5 milyonu bulan KPSS mağdurunun kadro sıkıntısını Meclis gündemine taşıyan ve merkezi mülakat sistemi, yetersiz kadro gibi konuların araştırılması için önerge veren Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Kasım ayında 20 bin lisans ve önlisans mezununun atanması için kanun teklifi verdi.

Teklifin gerekçesinde Haziran 2015/1 atamalarında verilen 9600’ü sağlık personeli olmak üzere 13 Bin 213 kadronun atanmayı bekleyen memur adayları büyük hayal kırıklığı olduğunu belirten Bozkurt, pek çok kurumun merkezi atamadan çıkartılmasının da mağduriyetleri katladığını ifade etti.

husnu-bozkurt

Konya Milletvekili Bozkurt, memur adaylarının, Kasım ayı atamalarında kamuda tatmin edici sayıda kadro beklediğini ifade ederek, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerde istihdam edilmek üzere teknik hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfından ön lisans ve lisans mezunlarına 20.000 adet memur kadrosu açılmasını istedi.

-Kanun Teklifi-

Bozkurt’un Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi şöyle:

Genel Gerekçe

2014 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş 1.128.032 lisans, 779.314 ön lisans ve 1.683.696 ortaöğretim mezunu olmak üzere 3,5 Milyon memur adayına, Kasım 2014/2 atamasında 5067 kadro verilmiştir. Aynı şekilde Haziran 2015/1 atamalarında verilen 9600’ü sağlık personeli olmak üzere 13 Bin 213 kadro, atanmayı bekleyen memur adayları için hayal kırıklığı yaratmıştır. Bunlara ilaveten birçok kurumun merkezi atamadan çıkartılması mağduriyetleri iki katına çıkarmıştır. Yıllarca okuyup, büyük maddi ve manevi emeklerle KPSS’ye hazırlanan adayların bir diğer önemli sorunu da, kamu personeli alımında uygulanan mülakat sistemidir. Pek çok kişi, KPSS neticesinde yüksek puan aldıkları halde merkezi atama yerine, mülakata tabi tutulmakta ve böylelikle adayların memurluk umudu azalmaktadır.

Netice itibariyle memur adayları, atamalardaki mağduriyetlerin giderilmesini beklemektedirler.

Bu kanun teklifi ile, KPSS Kasım 2015 atamalarında KPSS mağdurlarına 20 bin kişilik kadro açılması öngörülmektedir.

Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Madde 1- 13/12/1983 tarihli ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Ek Madde 20- Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerde istihdam edilmek üzere teknik hizmetler ve genel idare hizmetleri sınıfından dokuzuncu ve onuncu derecede 20.000 adet memur kadrosu ihdas edilmiştir. Bu kadroları, hizmet sınıfı ve derece değişikliği yapmak suretiyle idarelerden uygun görülenlere tahsis etmeye Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

Madde 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 42- 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 17 nci maddesi kapsamında ihdas edilen kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanununun sınırlamalarına tabi olmaksızın 31/12/15 tarihine kadar doldurulur.”

Madde 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git