Birleşmiş Milletler İle İlgili Bilinmesi Gereken Bilgiler

KPSS denemelerinde ve  geçmiş yıllarda çıkan kpss sorularına baktığımızda birleşmiş milletler ile ilgili birçok soru çıktığını görebiliriz; bu yüzden birleşmiş milletler konusunu iyi bilmek gerekir.

II. Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan olum­suz havayı dağıtmak dünya barışının, güven­liğini korumak ve uluslar arasındaki ekono­mik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluştur­mak amacıyla Milletler Cemiyeti’nin yerine 24 Ekim 1945’te kurulmuştur.

Not: Milletler Cemiyeti, II. Dünya Savaşı’nı durduramadığı için feshedilmiştir,

Birleşmiş Milletler (BM) teşkilatının genel merkezi New York’tadır.
Daimi veto hakkına sahip 5 üye ülkesi bulunmakta­dır.
Bunlar Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve Amerika Bir­leşik Devletleri’dir.

Örgütün kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti, son katılan üye Karadağ (2006) dâhil 192’ye ulaşmıştır.
Birleşmiş Milletlerin resmi dilleri; Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusçadır. ( FIRÇA şeklinde kodlamak mümkündür)

Not: Almanya ve İtalya II. Dünya Savaşı’nı kaybetmiştir. Bu nedenle BM’de daimi VETO hakları yoktur.

Not: ABD’nin 2003’te Irak’a saldırmasını, Güvenlik Konseyi üyelerinden Fransa, Rusya ve Çin veto etmiştir.

 

Türkiye’nin BM’ye bağlı olarak asker gönderdiği ül­keler:

Somali
Kosova
Lübnan
Bosna-Hersek
Temel Organlar:

birleşmiş-milletlerGenel Kurul: BM’nin en üst organıdır. Bütün üye ülkeler burada temsil edilmektedir.

Güvenlik Konseyi: Veto hakkına sahip 5 daimi üye ülkenin (Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD) yer aldığı 15 üyeden oluşan Güvenlik Konseyi, savaş bölgelerinde gözlemci ve asker bulundurarak barışın sağlanması için çaba gösterir. Daimi üyeler dışındaki 10 üye ülke, iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilir.

Vesayet Konseyi: Birçoğu Afrika’da bulunan ve kendilerini yönetmek için yeterli güce sahip olmayan devletleri kendi kendilerine yetebilecek bağımsız bir hayata hazır­lamak için çalışır.

Genel Sekreterlik: BM teşkilatının yönetim organıdır. Genel sekreter, Genel Kurul tara­fından Güvenlik Konseyi’nin öne­risi ile beş yıllığına atanır. 2007 yılında BM genel sekreteri Kofi Annan’ın görev süresi dolmuş­tur. Yeni BM Genel Sekreteri Güney Koreli Ban Ki-Moon’un görev süresi 2012 yılında dolacaktır.

Uluslararası Adalet Divanı: Lahey Adalet Divanı olarak da bilinen Uluslararası Adalet Divanı, BM’nin en yüksek yargı organıdır. Görev süreleri 9 yıl olan 15 yargıçtan oluşur.

Ekonomik ve Sosyal Konsey: Savaşa neden olabilecek ekonomik ve sosyal sorunları çözmek amacıyla kurulmuştur.
Bağlı Kuruluşlar:

UNESCO
UNICEF
NAEA
WHO
MLO
WB
IMF
WTO
UNCTAD
HABİTAT
UNDP
UNDCP
UNFPA
UNEP
UNHCR
UNRWA
WFP
FAO
UNIDO
Not: Birleşmiş Milletlerin en göz önündeki mercisi Genel Sekreterliktir.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git