Beden Dilinin Öğeleri Nelerdir?

Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar. Ancak hepsinin bilinçli ya da bilinçaltı bir nedeni ve amacı vardır. Bununla birlikte, herhangi bir jesti, mimiği yapan kişi, karşısındakilerde hangi izlenimi yarattığını, onlara hangi anlamı aktardığını kesin olarak bilemez. Bu durum özellikle açıkça ve bilinçlice olarak yapılmayanlar için söz konusudur.

İnsan toplumsal ve kültürel bir varlık olduğundan jest ve mimikler de kültüreldir. Sosyalleşme vetiresinde bellenir, biçimlenir ve alıntılanır. Bu sebeple, her kültürün bir jest ve mimik birikimi vardır. Bu birikim bir toplumun kültürel seçimlerini yaptığı, değerlerini belirlediği, aşama sırasını oluşturduğu ve doğruladığı, hükümlerini temellendirdiği bir numune sayılabilir. Bu örnek, bireylere bir toplumun üyesi olarak bireysel tercihlerini, zevklerini, duyma ve düşünme biçimlerini yansıtabilecek seçenekler sunar.

Bazı jest ve mimikler, bazı ortamlarda ve bazı kişiler için onaylanmadığı gibi, beden dilinin sıkça ve abartılı bir biçimde kullanılıp kullanılmaması da toplumsal konumla ve rollerle yakından ilişkilidir. Bir başbakanın evi dışında her yerde ya da bir öğretmenin sınıfta, konumlarına ve rollerine uygun davranış göstermesi beklenir. Çünkü jest ve mimikleri belirleyen davranış kuralları vardır. Belli davranışlar kişinin toplumsal konumuna ve ait olduğu sınıfı konusunda bilgi vericidir. Kuşkusuz insanlar olduklarından değişik görünmeye çalışarak bazı yüz ifadelerini ve jestleri taklit edebilirler ancak genellikle de bu taklit gerçek toplumsal kimliği gizlemede yetersiz kalır. Jest ve mimiklerin kullanım biçimi, sıklığı, kültürel çevre ile yakından ilgilidir.

Beden dili, bir toplumsal ve kültürel anlatım biçimi olduğu gibi, bireysel bir etkinliktir. Bu bakımdan belli bir kültüre, gruba ait oluşun göstergesi olduğu kadar bir kişiliği de yansıtır. Bireyin jest ve mimiklerine kişiliği yansır. Bu kişiliğin bilinmesi ölçüsünde jest ve mimiklerin ileti boyutunu doğru kavrama olanağı artar.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git