Ahd-i Atik Belgeleri Nedir?

Ahd-i Atik Belgeleri Nedir?

Özellikle KPSS Önlisans sınavında tarih alanına çalışırken karşımıza bazı ilginç kavramlar da çıkabilmektedir. Hatta bazı kavramlar Türklük ve Müslümanlık ile ilgili olmadığı için, daha fazla kafa karıştırmakta ve öğrenilmesi de güç olabilmektedir. Hristiyanlıkla alakalı olan bir diğer kavram olan Ahd-i Atik belgeleri nedir diye baktığımız zaman, bu kavramın Osmanlı’da da karşımıza çıktığını görmekteyiz. Ahd-i Atik, kelimesi Osmanlı Devleti’nde Avrupa’lılar ile yapılan eski antlaşmalar anlamına da gelmektedir.

 

Ahd-i Atik belgeleri Hristiyanlar arasında ise, Musevilerin kutsal kitapları anlamına gelmektedir. Aynı zamanda eski sözleşme anlamını da taşımaktadır. Osmanlı’da daha çok kullanılan anlamı da eski sözleşmedir. Bahsedilen bu kutsal kitap, İbranice yazılsa da, Hristiyan kilisenin doğuşuna kadar Yunanca olarak varlığını sürdürdü. Bu kutsal kitap genel olarak dört ayrı bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümü ise Tevrat olarak bilinir.

 

Ahd-i Atik belgeleri özellikle KPSS çalışan kişilerin zaman zaman karşılaştığı bir kavramdır. Bu kavram Osmanlı Devleti’ni de etkilediği için, bilinmesi gereken bir kavramdır. Bu Ahd-i Atik belgelerinin genel yapısı, Tanrı’nın seçkin kabul ettiği kulları olan İsraillilerle arasında geçen konuşmaları içermektedir. Bazı kaynaklara göre Ahd-i Atik üç büyük bölümden meydana gelmektedir. Bunlar arasından Nebiim ve Kütübim kısımları Hz. Davut’a indirilen Zebur kısmını teşkil etmektedir. Ahd-i Atik’in en önemli bölümü olarak ise yine Hz. Musa’ya indirilen Tevrat olarak görmektedirler.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git