2016 KPSS A Grubu puan türleri nelerdir?

2016 KPSS A Grubu puan türleri nelerdir?
Bildiğiniz gibi Şubat ayında yapılan değişiklikler ile KPSS Genel Yönetmeliğinde yeni maddeler eklendi.Eklenen maddeler şu şekilde.

“Geçici Madde 10 – (A) grubu kadrolara ilişkin sınav başvurularında kullanılan 2016 KPSS puan türlerinin geçerlilik süresi bir yıldır.”  2016 KPSS klavuzuna da eklenmiştir bu hüküm.

Peki ama aldığınız puanın A Grubuna yönelik olup olmadığını nasıl anlayacaksınız. Oda şu şekilde açıklanmıştır.

Genel Yönetmeliğin 2 nci maddesinde;

“A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; Kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevler…” şeklinde tanımlanmıştır.

KPSS sınavı sonucunda adaylar girdikleri bu oturumlarda genel olarak 124 puan türüne göre hesaplanacaktır. İlk üç puan (KPSSP1,P2,P3) Genel Yetenek Genel Kültür testleri sonucu, KPSSP8’e kadar puanlar ise 2013 YDS’ye veya sonrasındaki YDS’lere girilmesi sonucu oluşacak puanlardır.


Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git