DERS NOTLARI
Eski Türkçe döneminin ilk evresi Köktürk Türkçesi dönemidir. En eski eserler bu dönemdedir. Eski Türkçe döneminde siyasi coğrafyaya hâkim unsur, 6. Yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları mıntıkasında yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da önemli bir devlet kuran Eski Türkler yani Köktürklerdir. Bu dönemde söz konusu Türkçe de bu...
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk merhalesi Karahanlı Türkçesidir. 11 ile 13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dır. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı niteliğinde olan bu dönemde kullanılan Türkçeye Hakaniye Türkçesi de denir. Karahanlı Türkçesi ile başlayan bu dönem yapılan...
Duygu ve düşünceleri destekleyen onları somut hale getiren hareketlere esas jest ve mimikler denir. Örneğin, bir şeyi istediğimizi ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağıya doğru sallamamız bu grupta yer alan jestlerdendir. Anlatım, jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyolojik ve psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Bahtiyarlık,...
Agop Dilaçar, Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme arayışlarının, 1908’de Mehmet Elin ile dilde ve edebiyatta Türklük düşüncesinin belirmesi, Meşrutiyette Ziya Gökalp’ın dil onarımı tasarısı, vavlı Türkler, 1911’de Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin elinde bu akımın örgütsüz bir savaş halini alması, devlet dilini ilgilendirmek ile birlikte daha çok...
Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar....
20. yüzyılda ülkemize baktığımızda, Cumhuriyet dönemindeki eğitimin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve yine onun inkılaplarının nitelikleri doğrultusunda gelişerek yeni bir yapıya kavuştuğunu görebiliriz. Bu yönüyle, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özellikleri eğitim sisteminin de çağdaş, laik, sosyal ve milli temellere dayanmasını zorunlu...
KPSS HABERLERİ
AOF 3 Ders Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır? Açık Öğretim Fakültesinin her yıl tek ders için uyguladığı yıl sonu sınavı bu yıldan itibaren 3 ders için uygulanacak açık öğretim öğrencisi olan 1,5 milyon öğrenci için müjde niteliğindeki bu haberin asıl önemli olan bölümü ise AOF 3 Ders Sınavına Kimler Girebilir sorusunun...
KPSS-2017/6: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Lisans ve ön lisans mezunlarının merakla beklediği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne özel 2017/6 atamasının sonuçları; ÖSYM resmi internet sitesi aracılığı ile 19 Temmuz 2017 tarihinde açıklandı. KPSS P3 ve KPSS P93 puanlarına göre...
AÖF 3 Ders Sınavı Giriş Belgesi Açıköğretim fakültesi öğrencileri 3 ders sınav tarihini bekliyor. Sınav 22 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak. Sınava girecek olan adayların sınav giriş belgesi çıkartması gerekiyor. Sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilerin TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra alınabilecektir. Kimler 3 Ders...
AOF 3 Ders Sınavına Kimler Girebilir? AOF çıkan sorular için de, sınav öncesinde birçok vatandaşlar tarafı araştırılma başladı. 21 Temmuz günü fazla sayıda kişiler içinde katılım sağlanacak olan sınav için öğrenci adayları büyük bir önem sahip olmaktadır. Sınav öncesinde AOF çıkan soru için de çalışılmış konular pekişmesi için de olanaklar sağlanacaktır....
AOF 3 Ders Sınavı Soru Ve Cevapları Açık Öğretim Fakültesinde okuyan birçok öğrenci okudukları bölümler ile ilgili soru ve cevaplarını sınav bittikten bir hafta içerisinde internet üzerinden kontrol etme hakkına sahip oluyorlar. Örgün eğitim okumayan ancak hem çalışarak hem de dışarıdan okuma olarak tabir edilen Açık Öğretim Fakültesinde kaydı bulunan ve...
2017 LYS Tercih Robotu 2017 LYS sınav sonuçları 11 Temmuz salı günü ÖSYM tarafından açıklandı. Birçok üniversite öğrenci adayları şuan da LYS tercih robotuyla beraber tercih kılavuz bilgilerini de merak ediyor. Üniversite öğrenci adayları okumak istedikleri bölümlere karar vermek için özellikle LYS tercih robotundan yararlanıyor. Tercih robotunda ÖSYM tarafından yayımlanan tüm üniversitelerin...
Sayfa başına git