DERS NOTLARI
Eski Türkçe döneminin ilk evresi Köktürk Türkçesi dönemidir. En eski eserler bu dönemdedir. Eski Türkçe döneminde siyasi coğrafyaya hâkim unsur, 6. Yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları mıntıkasında yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da önemli bir devlet kuran Eski Türkler yani Köktürklerdir. Bu dönemde söz konusu Türkçe de bu...
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk merhalesi Karahanlı Türkçesidir. 11 ile 13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dır. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı niteliğinde olan bu dönemde kullanılan Türkçeye Hakaniye Türkçesi de denir. Karahanlı Türkçesi ile başlayan bu dönem yapılan...
Duygu ve düşünceleri destekleyen onları somut hale getiren hareketlere esas jest ve mimikler denir. Örneğin, bir şeyi istediğimizi ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağıya doğru sallamamız bu grupta yer alan jestlerdendir. Anlatım, jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyolojik ve psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Bahtiyarlık,...
Agop Dilaçar, Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme arayışlarının, 1908’de Mehmet Elin ile dilde ve edebiyatta Türklük düşüncesinin belirmesi, Meşrutiyette Ziya Gökalp’ın dil onarımı tasarısı, vavlı Türkler, 1911’de Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin elinde bu akımın örgütsüz bir savaş halini alması, devlet dilini ilgilendirmek ile birlikte daha çok...
Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar....
20. yüzyılda ülkemize baktığımızda, Cumhuriyet dönemindeki eğitimin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve yine onun inkılaplarının nitelikleri doğrultusunda gelişerek yeni bir yapıya kavuştuğunu görebiliriz. Bu yönüyle, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özellikleri eğitim sisteminin de çağdaş, laik, sosyal ve milli temellere dayanmasını zorunlu...
KPSS HABERLERİ
AOF 2017 Tercih Sonuçları Yükseköğretim programı mezunu olan ya da yükseköğretim programı üzerinden belirlenmiş dersleri alıp geçmiş olan ve muafiyet talebi bulunacak adaylar için Muafiyet İşlemi adımı ile e- devlet sorgu üzerinde yükseköğretim programı için mezuniyete dair onaylanan adaylar İnternet başvurusu yapacaklar muafiyet adımı için gerekli alanı doldurup İnternet başvurusu tamamlamaları...
TSE KPSS ile Kadrolu Memur Alacak! TSE kurumunun Kamu Personel Seçme Sınavı doğrultusunda alacağı kadrolu memurların başvuru süreci 18 Eylül 2017 tarihi itibari ile başlıyor. Başvuru gününün yaklaşması ile birlikte bu konuda başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler de araştırmalarını ve başvuru için gerekli olan şartları derinlemesine araştırmaya başladı. Bu konu hakkındaki bilgiler...
KPSS Puanlarıyla Memur Alımları için Geri Sayım Başladı Kamuda çalışan memur sayısının yetersiz olması nedeni ile birçok kamu kurum ve kuruluşlarına KPSS sınavı sonucunda alınan puanların listelenmesine bağlı olarak memur alımları için düğmeye basıldı. Özellikle kamudan çıkartılan memur sayısının fazla olması ve bu çıkartılma nedeni ile memur sayılarında gözle görülür bir...
2017 DGS sonuçları açıklandı 2 yıllık ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler bölümlerinin uygun olduğu 4 yıllık lisans bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı aracılığıyla, geçiş yapabilir öğrenim hayatını lisans derecesinde devam ettirebilir toplam 120 sorudan oluşan DGS sınavı 60 soru sayısal ve 60 soru sözel konular olmak üzere 2 ana konu üzerinden...
2017 Sınavsız Eylül Ayı Memur Personel Alım İlanları Kamuda görevlendirilmek üzere 2017 yılında sınavsız personel ilanları yayınlanmaya başladı. Özellikle kamu kurum ve kuruluşların personel sayısındaki yetersizlikten dolayı çok sayıda memura ihtiyaç duyulması bazı kamu kurum ve kuruluşlar için sınav şartı aranmaksızın memur alım ilanlarının yayınlanmasına karar verildi. Bazı kamu kurum ve...
KPSS Memur Alımları Atamaları 2017 Ne Zaman Olacak? 2017 yılı için KPSS sınavlarının tüm oturumları gerçekleştirildikten sonra sınav sonuçları adaylara internet üzerinden duyurulmuştu. Bunun ardından puanları yeterli seviyede olan adaylar 2017 yılı için alımların ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Kamu kurumlarında sözleşmeli ya da kadrolu olarak çalışmak isteyenler, devlet kurumlarından...
Sayfa başına git