DERS NOTLARI
Eski Türkçe döneminin ilk evresi Köktürk Türkçesi dönemidir. En eski eserler bu dönemdedir. Eski Türkçe döneminde siyasi coğrafyaya hâkim unsur, 6. Yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları mıntıkasında yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da önemli bir devlet kuran Eski Türkler yani Köktürklerdir. Bu dönemde söz konusu Türkçe de bu...
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk merhalesi Karahanlı Türkçesidir. 11 ile 13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dır. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı niteliğinde olan bu dönemde kullanılan Türkçeye Hakaniye Türkçesi de denir. Karahanlı Türkçesi ile başlayan bu dönem yapılan...
Duygu ve düşünceleri destekleyen onları somut hale getiren hareketlere esas jest ve mimikler denir. Örneğin, bir şeyi istediğimizi ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağıya doğru sallamamız bu grupta yer alan jestlerdendir. Anlatım, jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyolojik ve psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Bahtiyarlık,...
Agop Dilaçar, Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme arayışlarının, 1908’de Mehmet Elin ile dilde ve edebiyatta Türklük düşüncesinin belirmesi, Meşrutiyette Ziya Gökalp’ın dil onarımı tasarısı, vavlı Türkler, 1911’de Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin elinde bu akımın örgütsüz bir savaş halini alması, devlet dilini ilgilendirmek ile birlikte daha çok...
Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar....
20. yüzyılda ülkemize baktığımızda, Cumhuriyet dönemindeki eğitimin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve yine onun inkılaplarının nitelikleri doğrultusunda gelişerek yeni bir yapıya kavuştuğunu görebiliriz. Bu yönüyle, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özellikleri eğitim sisteminin de çağdaş, laik, sosyal ve milli temellere dayanmasını zorunlu...
KPSS HABERLERİ
KPSS'de Soruldu; Atatürk'ün İmzasını Değiştirmesinin Nedeni Nedir? ÖSYM tarafından hazırlanan ve 2017 KPSS genel kültür genel yetenek oturumunda adaylara Atatürk'ün imzasını değiştirmesinin sebebinin ne olduğu soruldu. 2017 KPSS sınavında adayların akıllarında kalan soruların ilki, Atatürk'ün imzasını değiştirme sebebi nedir sorusu oldu. Atatürk'ün İmzasının Değişme Sebebi Nedir? Söz konusu olan sorunun cevabı soyadı Kanunu'dur....
15 Temmuz Sonrası Kahraman Ön Adını Alan İlçe Hangisidir? 15 Temmuz gecesinde en fazla şehidin verildiği bölgelerden biri olan Ankara ilimizin Kazan ilçesine bu sebepten ötürü Kahraman unvanının verilmesi açısından hazırlanan teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin korunması açısından milletin verdiği topyekün mücadele sonrası, FETÖ, püskürtülmüş...
2017 KPSS'de 15 Temmuz Sonrası Kahraman Unvanı Alan İlçe Sorusu 21 Mayıs 2017'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2017-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 81 ilimizde ve Lefkoşa'da yapıldı. 2017 KPSS' de Genel Kültür alanında 60 ve Genel Yetenek alanında 60 olmak...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1500 Personel Alacak! Tercihler ÖSYM Üzerinden Çevre ve şehircilik bakanlığı geçtiğimiz günlerde twitter üzerinden personel alımı yapılacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. 1500 kişinin personel olarak bakanlıkta çalışmak üzere işe alınacağını duyuran çevre ve şehircilik bakanlığı, işe alınacak personelin tamamının sözleşmesinin olacağını da belirtmişti. ÖSYM Tarafından Yerleştirme Yapılıyor Personel olarak çalışmak...
KPSS'de Soruldu; Atatürk'ün İmzasını Değiştirmesinin Nedeni Nedir? ÖSYM tarafından hazırlanan ve 2017 KPSS genel kültür genel yetenek oturumunda adaylara Atatürk'ün imzasını değiştirmesinin sebebinin ne olduğu soruldu. 2017 KPSS sınavında adayların akıllarında kalan soruların ilki, Atatürk'ün imzasını değiştirme sebebi nedir sorusu oldu. Atatürk'ün İmzasının Değişme Sebebi Nedir? Söz konusu olan sorunun cevabı soyadı Kanunu'dur....
21 Mayıs KPSS'ye Giren Adaylardan Türkçe Tepkisi! KPSS Genel Yetenek alanında yer alan Türkçe sorularında adaylar tarafından itiraz edilen sorular ile karşılaşıldı. Paragraf soruları ile sorun yaşayan adayların, soruların uzun olduğu ve iki şık arasında kaldıkları şikayeti dile getirildi. Bazı sorularda cevabın iki seçenekte olabileceği belirtildi. Diğer alan sorularında da sorun...
Sayfa başına git