DERS NOTLARI
Eski Türkçe döneminin ilk evresi Köktürk Türkçesi dönemidir. En eski eserler bu dönemdedir. Eski Türkçe döneminde siyasi coğrafyaya hâkim unsur, 6. Yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları mıntıkasında yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da önemli bir devlet kuran Eski Türkler yani Köktürklerdir. Bu dönemde söz konusu Türkçe de bu...
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk merhalesi Karahanlı Türkçesidir. 11 ile 13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dır. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı niteliğinde olan bu dönemde kullanılan Türkçeye Hakaniye Türkçesi de denir. Karahanlı Türkçesi ile başlayan bu dönem yapılan...
Duygu ve düşünceleri destekleyen onları somut hale getiren hareketlere esas jest ve mimikler denir. Örneğin, bir şeyi istediğimizi ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağıya doğru sallamamız bu grupta yer alan jestlerdendir. Anlatım, jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyolojik ve psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Bahtiyarlık,...
Agop Dilaçar, Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme arayışlarının, 1908’de Mehmet Elin ile dilde ve edebiyatta Türklük düşüncesinin belirmesi, Meşrutiyette Ziya Gökalp’ın dil onarımı tasarısı, vavlı Türkler, 1911’de Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin elinde bu akımın örgütsüz bir savaş halini alması, devlet dilini ilgilendirmek ile birlikte daha çok...
Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar....
20. yüzyılda ülkemize baktığımızda, Cumhuriyet dönemindeki eğitimin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve yine onun inkılaplarının nitelikleri doğrultusunda gelişerek yeni bir yapıya kavuştuğunu görebiliriz. Bu yönüyle, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özellikleri eğitim sisteminin de çağdaş, laik, sosyal ve milli temellere dayanmasını zorunlu...
KPSS HABERLERİ
Lise Mezunu 2017 KPSS Şartsız Bekçi Alım Başvuru Şartları Neler? 2017 yılında yapılacak olan 700 kişilik bekçi alım ilanlarına başvuru süresi yaklaştıkça bu ilana başvuracak olan adaylar başvuru koşullarını merak ediyorlar. Alımlar 16 Şubat tarihinde başlayıp 25 Şubat tarihinde sona erecek. Başvuru koşullarında en çok dikkati çeken ise adaylarda KPSS şartı...
PTT Personel Alımı 60 Puan İle Kamu sektörüne olan yoğun ilgi sayesin de hemen her kurum da sayıca fazla birçok ilanlar çıkıyor. 13 Şubat 2017 tarihimde PTT resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada KPSS şartı olmak üzere dağıtıcı alım yapılacağı bilgisi paylaşıldı. Geçerlilik koşulu olarak belirtilen nokta ise 2016 yılı içerisinde sınava...
AÖF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Ne Zaman Sona Eriyor? Açık Öğretim fakültesinin yapmış olduğu yıllık plan doğrultusunda Güz Dönemi olarak adlandırılan dönem içerisinde sınavlar ve süreçler sona erdi. Öğrenciler kısa dinlenme süresinin ardından yeni gelecek olan dönem için hem kayıt hem de sınav dönemi içerisine girişi kazandı. Bahar dönemine hazırlıklar ise...
AOF Tek Ders Sınavı Yeni Sistem İle 3 Derse Çıkartıldı Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitim aldığı ve başarı ile tamamlayarak eğitim hayatlarını sürdürme imkanı tanıyan Anadolu Üniversitesinde toplanan kurul birçok adayın coşku ile karşıladığı bir karara imza atmış oldu. Daha önceki yıllarda uygulamada olan tek ders sınav sayısı artık 2016/2017 döneminden itibaren...
AOF Bahar Dönemi Kayıt Yenileme Güz döneminin yılsonu finallerinin yapılması ile birlikte bitmesi AÖF öğrencilerine biraz da olsa soluk aldırdı. Ancak 13 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri ile birlikte yeni bir maratona hazır olarak işe koyulacaklar. Bahar döneminde ara sınavlara ve final sınavlarına girebilmek için öğrencilerin...
2017 PTT Personel Alımı 2016 yılı içerisinde Kamu Personeli Seçme Sınavına dâhil olan ve sınav sonrasında çeşitli kurumlarda farklı görevler de bireyler yerleşmeye görev almaya başladı. Süreçlerin farklı ilerlemesi ve zaman zaman alımların durması, ya da yeterli düzeyde alım sonrasında açıkta kalan bireylere yönelik alımlar ise, kurumlar kendi internet siteleri üzerinden...
Sayfa başına git