DERS NOTLARI
Eski Türkçe döneminin ilk evresi Köktürk Türkçesi dönemidir. En eski eserler bu dönemdedir. Eski Türkçe döneminde siyasi coğrafyaya hâkim unsur, 6. Yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları mıntıkasında yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da önemli bir devlet kuran Eski Türkler yani Köktürklerdir. Bu dönemde söz konusu Türkçe de bu...
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk merhalesi Karahanlı Türkçesidir. 11 ile 13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dır. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı niteliğinde olan bu dönemde kullanılan Türkçeye Hakaniye Türkçesi de denir. Karahanlı Türkçesi ile başlayan bu dönem yapılan...
Duygu ve düşünceleri destekleyen onları somut hale getiren hareketlere esas jest ve mimikler denir. Örneğin, bir şeyi istediğimizi ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağıya doğru sallamamız bu grupta yer alan jestlerdendir. Anlatım, jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyolojik ve psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Bahtiyarlık,...
Agop Dilaçar, Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme arayışlarının, 1908’de Mehmet Elin ile dilde ve edebiyatta Türklük düşüncesinin belirmesi, Meşrutiyette Ziya Gökalp’ın dil onarımı tasarısı, vavlı Türkler, 1911’de Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin elinde bu akımın örgütsüz bir savaş halini alması, devlet dilini ilgilendirmek ile birlikte daha çok...
Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar....
20. yüzyılda ülkemize baktığımızda, Cumhuriyet dönemindeki eğitimin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve yine onun inkılaplarının nitelikleri doğrultusunda gelişerek yeni bir yapıya kavuştuğunu görebiliriz. Bu yönüyle, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özellikleri eğitim sisteminin de çağdaş, laik, sosyal ve milli temellere dayanmasını zorunlu...
KPSS HABERLERİ
Sağlık Bakanlığı Tercih Kılavuzu İçin Adaylara Uyarı! KPSS Sağlık Bakanlığı Sağlık Personeli Alım İlanı tercih kılavuzu yayınlandı. Sınava girecek adaylar tercihlerini, 2 ila 9 Mart 2017 tarihleri arasında tercih kılavuzunda yazılan kurallar doğrultusunda ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecekler. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde tercih...
KPSS 2017/1 Merkezi Yerleştirme Kaç Memur Ataması Yapılacak Devlet bünyesinde birçok alanda memur istihdamı sağlanmaktadır. Bu istihdamları gerçekleştirirken devlet o yıl düzenlenmiş olan KPSS sınav sonuçlarına göre sıralama yapar ve alımlarını o sıraya göre ayarlar. KPSS ile memur alımları da her yıl Devlet Personel Başkanlığı'na verilen kontenjan adedince yapılır. KPSS Nedir? Açılımı...
Kpss Sağlık Bakanlığı Tercihleri Devam Ediyor Kamu Personeli Seçme Sınavı ile kadroya alınacak 12. 500 personel sağlık bakanlığı için sisteme dahil edilecektir. Sağlık personeli atamak için belirtilen personel başkanlığı takvimine göre 02.06.2017 Cuma tarihli açıklanmıştır. 12.500 sağlık personeli alımı için ÖSYM aracılığıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı 2017/ 5 aday tercihleri için...
KPSS 2017 Lisans Sınavı Sonuçları Ne Zaman Nereden Öğrenilecek? KPSS giriş sınavları, birçok gencin gelecekleri için önemli bir adım attığı sınavlardan birisidir. KPSS sınavı 21 Mayıs pazar günü tüm yurtta gerçekleştirilmiştir. Yüz binlerce genç merakla emeklerinin karşılığı olan bu sınavın sonucunu beklemektedir. Sınavda yer alan sorulardan bir kısmı ÖSYM sayfasında yayınlanmıştır. Bununla...
Öğretmen Olmak İsteyen Adaylar Dikkat Öğretmen olmak isteyen, yeni öğretmen olacak ya da öğretmenlik görevini sürdüren öğretmenler için 09 Haziran 2017 tarihinde resmi gazetede yeni bir belge yayınlandı. Yayınlanan bu belge öğretmen strateji belgesi olarak geçmektedir. Öğretmen strateji belgesine göre Bu belgeye göre, 2018 yılının sonuna kadar öğretmen atama sisteminde yapılan değişiklikler ve...
Kpssde Yeni Kural Uygulandı Memur olabilmenin ilk ve en önemli aşamasından biri olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı dün sabah başlamıştı. ÖSYM'nin bu yıl ilk defa uygulamaya başladığı 15 dakika kaidesi diğer sınavlarda da olduğu gibi yapılan tüm uyarılara rağmen KPSS'de de bir çok adayın memur alabilme hayali kurarken, sınava...
Sayfa başına git