DERS NOTLARI
Eski Türkçe döneminin ilk evresi Köktürk Türkçesi dönemidir. En eski eserler bu dönemdedir. Eski Türkçe döneminde siyasi coğrafyaya hâkim unsur, 6. Yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları mıntıkasında yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da önemli bir devlet kuran Eski Türkler yani Köktürklerdir. Bu dönemde söz konusu Türkçe de bu...
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk merhalesi Karahanlı Türkçesidir. 11 ile 13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dır. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı niteliğinde olan bu dönemde kullanılan Türkçeye Hakaniye Türkçesi de denir. Karahanlı Türkçesi ile başlayan bu dönem yapılan...
Duygu ve düşünceleri destekleyen onları somut hale getiren hareketlere esas jest ve mimikler denir. Örneğin, bir şeyi istediğimizi ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağıya doğru sallamamız bu grupta yer alan jestlerdendir. Anlatım, jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyolojik ve psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Bahtiyarlık,...
Agop Dilaçar, Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme arayışlarının, 1908’de Mehmet Elin ile dilde ve edebiyatta Türklük düşüncesinin belirmesi, Meşrutiyette Ziya Gökalp’ın dil onarımı tasarısı, vavlı Türkler, 1911’de Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin elinde bu akımın örgütsüz bir savaş halini alması, devlet dilini ilgilendirmek ile birlikte daha çok...
Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar....
20. yüzyılda ülkemize baktığımızda, Cumhuriyet dönemindeki eğitimin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve yine onun inkılaplarının nitelikleri doğrultusunda gelişerek yeni bir yapıya kavuştuğunu görebiliriz. Bu yönüyle, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özellikleri eğitim sisteminin de çağdaş, laik, sosyal ve milli temellere dayanmasını zorunlu...
KPSS HABERLERİ
Kamuya Kpss Düşük Puanlı Yüksek Maaşlı Personel KPSS’ye giren adaylara en az 60 puan almak koşulu ile memur olma fırsatı tanındı. Memur açığının olduğu bazı resmi kurumlarda çalışacak sözleşmeli ve kadrolu personeller alınacak. 9 Ağustos tarihinde son bulacak olan bu başvurularda, adayların hangi kurumları seçeceği ve hangi puan türünden tercih yapacakları...
Taşerona Kadro Tasarısı 2018’e Mi Kaldı? Her seçim öncesi taşeron işçilerinin gözü kulağı hükümete çevrilmektedir. 2015-2016-2017 yıllarında taşeron işçilerine verilen sözler hep askıda kaldı umutlar 2018 yılına kaldı. Taşeron İşçi Nedir? Taşeron işçiyi, kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin yerine getirilmesi ve aksatılmadan , sürekliliğini sağlamak için asıl işi yapanın yanında ihtiyaca binaen yardımcı...
Diyanet Kpss Şartı Olmadan Naklen 200 Kişi Alım Başvuruları Diyanet İşleri Başkanlığı adı altında çalıştıracağı 200 personel başvurusu açmıştır. Başvurular 8 Ağustosta son bulacaktır. Henüz başvuru yapmayan adayların ve bu alanda çalışmak isteyen kişilerin 16:30 a kadar başvurularını Diyanet İşleri Bakanlığı’nın resmi internet sayfasından yapmaları gerekiyor. İnternet üzerinden başvuru yapamayacak adaylar...
Emniyet Müdürlüğü Lise Mezunu Daimi Personel Alıyor! KPPS sınav sonrasında zaman zaman çeşitli kurumlardan çeşitli alanlarda alımların gerçekleştirilmesine istinaden bilgi ve açıklamalar gelmeye devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü yakın zaman da yayınladıkları bilgiye istinaden, KPSS’den en az 60 puan alan kişilerin başvuru sürecine dahil olabileceğini bildirdi. İş Kur tarafından yayınlanan bilgiye istinaden Manisa...
KPSS Öğretmenlik sınavına giren aday sayısı azaldı Ülkemizde ilk olarak 2013 yılında uygulanmaya başlayan Öğretmenlik alan sınavına başvuran aday sayısında azalma yaşanıyor. 2013 yılında yapılan sınava 150 bin civarında aday başvururken;2016 da aday sayısı en yüksek sayıya ulaşarak 330 bine ulaştı 2017 de ise sınava giren aday sayısında %20 seviyesinde azalma...
MSB Sivil Memur ve Arşiv Memuru Alımları Bekleniyor MSB ( Milli Savunma Bakanlığı) geçtiğimiz günlerde bir video yayımlamıştı. Bu video ile birlikte personel alımı konusundaki beklentiler artmaya başlamıştı. Videoda 2017 yılının işe alım istihdam raporları yer alıyordu. Yaklaşık olarak kırk binin üzerinde personel alınacağı söyleniyordu bu durum da beklentileri oldukça arttırmıştı....
Sayfa başına git