DERS NOTLARI
Eski Türkçe döneminin ilk evresi Köktürk Türkçesi dönemidir. En eski eserler bu dönemdedir. Eski Türkçe döneminde siyasi coğrafyaya hâkim unsur, 6. Yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları mıntıkasında yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da önemli bir devlet kuran Eski Türkler yani Köktürklerdir. Bu dönemde söz konusu Türkçe de bu...
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk merhalesi Karahanlı Türkçesidir. 11 ile 13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dır. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı niteliğinde olan bu dönemde kullanılan Türkçeye Hakaniye Türkçesi de denir. Karahanlı Türkçesi ile başlayan bu dönem yapılan...
Duygu ve düşünceleri destekleyen onları somut hale getiren hareketlere esas jest ve mimikler denir. Örneğin, bir şeyi istediğimizi ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağıya doğru sallamamız bu grupta yer alan jestlerdendir. Anlatım, jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyolojik ve psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Bahtiyarlık,...
Agop Dilaçar, Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme arayışlarının, 1908’de Mehmet Elin ile dilde ve edebiyatta Türklük düşüncesinin belirmesi, Meşrutiyette Ziya Gökalp’ın dil onarımı tasarısı, vavlı Türkler, 1911’de Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin elinde bu akımın örgütsüz bir savaş halini alması, devlet dilini ilgilendirmek ile birlikte daha çok...
Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar....
20. yüzyılda ülkemize baktığımızda, Cumhuriyet dönemindeki eğitimin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve yine onun inkılaplarının nitelikleri doğrultusunda gelişerek yeni bir yapıya kavuştuğunu görebiliriz. Bu yönüyle, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özellikleri eğitim sisteminin de çağdaş, laik, sosyal ve milli temellere dayanmasını zorunlu...
KPSS HABERLERİ
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı 300 Memur Alacak! İşlemlerini sürdürmekte olan Maliye Bakanlığı ve de Bakanlığa bağlı olarak kurulan kuruluşlar açık pozisyonlar açısından personel alımlarını gerçekleştirecekler. Personel alım ilanları kurumlar tarafınca hazırlanıyor. Bu işlemler sonucunda Devlet Personel Başkanlığı sistemiyle kamuoyuna duyuruyorlar. Birkaç hafta önce yayımlanmış olan ilanla Maliye Bakanlığına bağlı olarak Vergi...
KPSS 2017/4 İle 640 Kamu Personeli Alımı Tercihleri Kara Yolları Genel Müdürlüğü, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığı ile 10 Nisan 2017 tarihinde bir duyuru yayımladı. Yapılan duyuruda Kara Yolları Genel Müdürlüğü’ne KPSS 2017/4 puan türü ile 640n personel alımı yapılacağı duyurulmuştu. Alınacak olan bu 640 personelin, 510’nun lisans mezunlarından alınacağı,...
Eüaş 300 Sürekli İşçi Alımı (Kpss Puanlarıyla ) Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü kısa adı ile EÜAŞ işçi alımı yapacağını açıkladı. Yapılacak olan işçi alımında kuruma oldukça fazla personel alınmış olunacak. Başvuruları ise halen daha devam ediyor. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 300 işçi alacağını belirtti. Daima işçi alımı ile alakalı...
Kamu İhale Kurumu KPSS ile Memur Alacak (Başvuru Şartları) Kamu İhale Kurumu resmi internet sitesinden kamuoyuna paylaştığı yazıda KPSS puanı ile Avukat, İletişim Görevlisi ve Büro Görevlisi alacağını duyurdu. Başvuru işlemleri 15 Mayıs’ta başlayıp 26 Mayıs 2017’de sona erecek. Başvuru yapmak için KPSS’den en az 80 puan (KPSSP3) almış olunması gerekiyor....
10 Bin Polis Alımı 10 bin polis memuru alımında son güne gelindi. Polis akademisi tarafından 10 bin polis alımı yapılacağı birkaç hafta önce yapılmış, başvurular 3 Nisan 2017 tarihinde alınmaya başlanmıştır. 10 bin polis memuru alımına ilgi yoğun oldu. Başvurular bugün sona eriyor. 10 binlik alımı İç İşleri Bakanı Duyurmuştu. 10 bin polis...
Son Dakika: PTT 1750 Personel Alımı Hakkında Duyuru! PTT 2017 yılında toplam 1750 personel alacak. Alınacak olan adaylar; PTT Gişe ve Büro Görevlisi ve İdari Hizmet Sözleşmeli Personel alanlarında faaliyet gösterecek. Alınacak olan adayların bazı şartları taşıyor ve yerine getiriyor olması gerekmekte. PTT alımları hala devam etmekte. Alınan adaylar sözleşme personel...
Sayfa başına git