DERS NOTLARI
Eski Türkçe döneminin ilk evresi Köktürk Türkçesi dönemidir. En eski eserler bu dönemdedir. Eski Türkçe döneminde siyasi coğrafyaya hâkim unsur, 6. Yüzyılın ortalarında Batı Moğolistan’daki Altay dağları mıntıkasında yaşayan ve aynı tarihte Çin’in kuzeyinde bugünkü Moğolistan’da önemli bir devlet kuran Eski Türkler yani Köktürklerdir. Bu dönemde söz konusu Türkçe de bu...
Eski Türk yazı dilinden gelişen İslami Orta Asya Türk yazı dilinin ilk merhalesi Karahanlı Türkçesidir. 11 ile 13. Yüzyıllar arasında gelişen bu yazı dilinin merkezi Doğu Türkistan’daki Kaşgar’dır. Orhon ve Uygur Türkçesinin devamı niteliğinde olan bu dönemde kullanılan Türkçeye Hakaniye Türkçesi de denir. Karahanlı Türkçesi ile başlayan bu dönem yapılan...
Duygu ve düşünceleri destekleyen onları somut hale getiren hareketlere esas jest ve mimikler denir. Örneğin, bir şeyi istediğimizi ya da onayladığımızı belirtmek için başımızı aşağıya doğru sallamamız bu grupta yer alan jestlerdendir. Anlatım, jest ve mimikleri, özellikle yüz ifadelerinde ortaya çıkan, biyolojik ve psikolojik kökenli temel duyguları dile getiren hareketlerdir. Bahtiyarlık,...
Agop Dilaçar, Tanzimat’la başlayan dilde sadeleşme arayışlarının, 1908’de Mehmet Elin ile dilde ve edebiyatta Türklük düşüncesinin belirmesi, Meşrutiyette Ziya Gökalp’ın dil onarımı tasarısı, vavlı Türkler, 1911’de Türk Ocağı, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin elinde bu akımın örgütsüz bir savaş halini alması, devlet dilini ilgilendirmek ile birlikte daha çok...
Beden dili jestlerle ve hareketlerle gerçekleşir. Suratımızdaki kasların bir mana ifade eden ya da bir anlam yaratmak için kullanımı sonucu oluşan yüz ifadelerine mimik; baş, el-kol, ayak-bacak hareketleri ya da bedenin tümünün kullanımına da jest denir. Jest ve mimikler bazen isteyerek, bazen kendiliğinden, bazen de istenmedik hareketler olarak ortaya çıkarlar....
20. yüzyılda ülkemize baktığımızda, Cumhuriyet dönemindeki eğitimin Mustafa Kemal Atatürk’ün görüşleri ve yine onun inkılaplarının nitelikleri doğrultusunda gelişerek yeni bir yapıya kavuştuğunu görebiliriz. Bu yönüyle, 29 Ekim 1923’de kurulan Türkiye Cumhuriyetinin laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özellikleri eğitim sisteminin de çağdaş, laik, sosyal ve milli temellere dayanmasını zorunlu...
KPSS HABERLERİ
Özel Kuvvetler Komutanlığı başvuru Türkiye Cumhuriyetinde yaşanan son darbe girişimi ardından birçok asker ve polis kamudan ihraç edildi veya tutuklandı. Bundan dolayı boşalan kadrolara alımlar yapılmaya devam ediyor. Son olarak Özel Kuvvetler Komutanlığı personel alımı ilanı yayınladı. Alımı Planlanan Sayı Yapılan açıklamaya göre kendi içerisinden alım yapacak olan Türk Silahlı Kuvvetleri çeşitli unvanlarda...
Özel Harekât Başvuru Sonuçları Ne Zaman Ülkemizde merkezi hükümetin alım sayısını açıkladığı Özel Harekât Polisi başvuruları yapıldı ancak sonuçları henüz açıklanmadı. Bu alım için başvuruda bulunan binlerce aday sınav başvuruların açıklanmasını dört gözle bekliyor. Bu kapsamda birçok aday Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük silahı gücü olan Emniyet teşkilatının bir mensubu olmak için...
TPAO Jeoloji Mühendisi Personel Alımı Yapıyor İstihdam edilmek üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Jeoloji mühendisi alımı gerçekleştirecek. Türkiye genelinde TPAO, 16 kişi alımında 9'u Jeoloji mühendisi ve geriye kalan 7 kişi ise Uzman Yardımcısı ve Petrol Doğalgaz mühendisi olacak. Başvuru koşullarının yayımlanmasının ardından yapılacak olan 16 personel alımında 9'una sahip...
Kamudaki 3 Bin 220 Kadroya Personel Alınacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından gelen açıklamalarda, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamuya 3 bin 220 kadro yerleştireceğini belirtti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuya 3 bin 220 memur kadro yerleştirme yapacağı konusunda yapmış olduğu yazılı açıklamada, Sosyal Hizmetler kanununda 1'inci madde kapsamında sosyal hizmet biçimlerinden...
KPSS Şartı Olmadan 100 Personel Alımı Yapılacak! Arka arkaya KPSS ve sınavsız memur alım başvuru şartları açıklanırken, KPSS şartı olmadan personel alım ilanlarında en az lise ve dengi mezun adayların şartları taşıması halinde başvuru yapabilecekler. Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı KPSS şartı olmadan Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesine 100 sözleşmeli...
Maliye Bakanlığı 100 Personel Alımı Yapacak Maliye Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı tarafından 20 Aralık 2016 tarihli duyuruda 100 personel ihtiyacının olduğunu belirtti. Maliye Bakanlığı istihdam etmek üzere Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında yer alan Muhakemet Müdürlükleri ve Hazine Avukatlarından 100 kişi Hazine Avukatı alacak. Maliye Bakanlığı Personel...
Sayfa başına git